Thông tin cuộc thi

“Người đẹp xứ Mường năm 2019” là cuộc thi tìm kiếm những gương mặt xuất sắc đại diện cho nét đẹp truyền thống của người con gái xứ Mường: Đó là vẻ đẹp toát lên từ trí tuệ và sự thông hiểu văn hóa Mường, vẻ đẹp qua sự khéo léo từ đôi bàn tay người con gái Mường và đặc biệt, tình yêu quê hương, đất nước và yêu văn hóa Mường; mong muốn bảo tồn, gìn giữ và phát huy văn hóa Mường.